Oferta
Oferta - Azbest
Spis treści
Oferta
Oferta: Demontaż, Transport i Utylizacja Eternitu - Klienci Indywidualni
Oferta: Transport i Utylizacja - Dla Dekarzy
Oferta: Inwetntaryzacja - dla Gmin
Oferta: Chemia basenowa
Oferta: Druki Akcydensowe
Oferta: Druki MEN
Wszystkie strony

 

  - Demontaż, Transport i Utylizacja Azbestu -

 

Kompleksowa oferta wykonania prac związanych z usunięciem azbestu:


1)
Demontaż płyt azbestowo-cementowych, usuwanie innych materiałów azbestowych

- wykonanie za pomocą specjalistycznych środków, na mokro wraz z usuwaniem pyłu azbestowego, przez przeszkolone brygady wyposażone w specjalistyczne środki  ochrony osobistej

2) Zabezpieczenie, załadunek i przygotowanie odpadów zawierających azbest do transportu

– pakowanie odpadów w folie o grubości 0,2 mm i ich specjalne oznakowanie\

3) Transport

– wykonywany przez uprawnione jednostki dysponujące samochodami przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) w zabezpieczonych kontenerach lub na paletach.

4) Utylizacja odpadów azbestowych o kodach odpadu 17 06 05* i 17 06 01*

- transport na plac magazynowy oraz następnie selektywne składowanie odpadów na składowiskach odpadów niebezpiecznych

5) Wypełnianie wymogów formalno – administracyjnych

- opracowywanie pełnej dokumentacji technicznej tzn. karta przekazania odpadu, oświadczenie i faktura (dokumenty wymagane do uzyskania dofinansowania).

Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Posiadamy decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie całego kraju

6) Monitoring stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonach prowadzenia prac demontażowych:

pobranie próbek powietrza, następnie transportuje się je do laboratorium gdzie poddawane są badaniu.

 

Poszczególne prace wyceniane są indywidualnie w zależności od specyfiki usługi min. miejsca wykonania prac, powierzchni demontażu, rodzaju materiałów azbestowych.

Realizujemy wszelkie formalności administracyjne, opracowujemy plan prac oraz pełnimy nadzór nad robotami, zapewniamy pełną dokumentację podwykonawczą.

 

 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH PRODUKTACH I USŁUGACH

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI