Oferta
Oferta - Dla Gmin
Spis treści
Oferta
Oferta: Demontaż, Transport i Utylizacja Eternitu - Klienci Indywidualni
Oferta: Transport i Utylizacja - Dla Dekarzy
Oferta: Inwetntaryzacja - dla Gmin
Oferta: Chemia basenowa
Oferta: Druki Akcydensowe
Oferta: Druki MEN
Wszystkie strony
 
TWORZYMY I AKTUALIZUJEMY :


 PROGRAMY GOSPODARKI ODPADAMI

AZBESTOWYMI

OFERTA

 

            Zakład Usługowo-Handlowy MAXMED w ramach zlecenia na sporządzenie lub wykonanie aktualizacji programu gospodarki odpadami azbestowymi na Waszym terenie  przeprowadza inwentaryzację wszystkich materiałów zawierających azbest. Na tej podstawie, we współpracy z Waszymi specjalistami i wysłuchaniu wszystkich sugestii, opracowany zostanie Program usuwania azbestu, który zawierał będzie następujące informacje:

 1. stan prawny dotyczący postępowania w zakresie eksploatacji, konserwacji i usuwania wyrobów zawierających azbest,
 2. zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego związane z realizacją programu ogólnopolskiego,
 3. właściwości azbestu i jego oddziaływanie na środowisko; rodzaje i charakterystyka materiałów zawierających azbest; zużycie azbestu i zanieczyszczenia środowiska,
 4. oddziaływanie azbestu na człowieka (biologiczne działanie azbestu, skutki zdrowotne, sytuacja epidemiologiczna w Polsce),
 5. postępowanie z odpadami zawierającymi azbest,
 6. diagnoza stanu na  rok bieżący,
 7. wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na demontaż, transport i utylizację odpadów azbestowych,
 8. możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu,
 9. ocena programu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 10. monitoring, założenia i weryfikacja programu.

 

Integralnym elementem programu będą:

 1. zestawienie zbiorcze (ilościowe) zidentyfikowanych na Waszym terenie  wyrobów azbestowych wraz z ich lokalizacją i sposobem użytkowania,
 2. wykaz wyrobów cementowo-azbestowych zlokalizowanych na przedmiotowym terenie wraz z dokumentacją fotograficzną. 

 

Planowany harmonogram prac:

-         inwentaryzacja: do 50dni kalendarzowych

-         złożenie kompletnej dokumentacji wraz z Programem: do 90 dni kalendarzowych

 

W ramach dobrze rozumianej współpracy oferujemy pomoc przy tworzeniu wniosków konkursowych  do Ministerstwa Gospodarki.

 

Firma MAXMED przyjmuje do wiadomości, iż fakt otrzymania zlecenia może być uzależniony od otrzymania środków finansowych w ramach dofinansowania przez Ministerstwo Gospodarki lub przez inne źródło finansowania.

 

W nadziei na owocną współpracę

Pozostaję z poważaniem

 

 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH PRODUKTACH I USŁUGACH

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI