Zadbaj o zdrowie i środowisko

Azbest: demontaż, utylizacja, transport

demontaż

 

tranport specjalistyczny (ceny jak za zwykłą usługę transportową)

transport

 

demontaż eternitowych pokryć dachowych i elementów konstrukcyjnych zawierających azbest.

utylizacja

 

Utylizacja przez wyspecjalizowane składowisko odpadów niebezpiecznych

badania

 

Utylizacja przez wyspecjalizowane składowisko odpadów niebezpiecznych

Azbest

grupy mineralne mające postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1.

 W roku 1997 zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Zastosowanie

 

Azbest odporny jest na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Stosowany jest jako materiał izolacyjny, do wyrobu tkanin i farb ogniotrwałych.
Dawniej produkowano z niego okładziny ciernych szczęk hamulcowych i niepalne materiały budowlane (pokrycia dachowe, rury itp). Dzięki niskiej cenie i dobrym właściwościom mechanicznym stosowany był jako wzmocnienie w eternicie.

Szkodliwość

 

Azbest jest przyczyną pylicy azbestowej, chorób opłucnej (w tym międzybłoniaka), oraz nowotworów (raka oskrzelajajnikanerki i krtani).

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien.  Najbardziej niebezpieczne nie są włókna długie i cienkie – przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory

Program Oczyszczania Kraju Z Azbestu

 

Główne cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 to: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Wnioski o dofinansowanie składa się  we właściwym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

O nas

Zajmujemy się demontażem, transportem, utylizacją i badaniami materiałów zawierających eternit na terenie całego kraju.

Całość przedsięwzięć realizujemy na bazie fachowców posiadających dużą wiedzę i doświadczenie zdobyte przy realizacji wcześniejszych prac. Nasi fachowcy legitymują się wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami łącznie z badaniami wysokościowymi i pozwoleniami na przewóz materiałów niebezpiecznych.

Zapewniamy:

Oświadczenie o poprawności wykonanych prac zgodnie z przepisami technicznymi i sanitarnymi

kartę przekazania odpadów azbestowych

pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Urzędu 

Kontakt

 

Zakład Usługowo-Handlowy MAXMED Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49
84-252 Orle
 
NIP: 5860060205

tel. (58) 671 85 63
fax (58) 671 48 82

biuro@maxmed.pl