Zadbaj o zdrowie i środowisko

Azbest: demontaż, utylizacja, transport

MaxMed

Nasze Usługi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Demontaż

demontaż eternitowych pokryć dachowych i elementów konstrukcyjnych zawierających azbest.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Transport

tranport specjalistyczny (ceny jak za zwykłą usługę transportową)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Utylizacja

Utylizacja przez wyspecjalizowane składowisko odpadów niebezpiecznych

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Badania

 

Utylizacja przez wyspecjalizowane składowisko odpadów niebezpiecznych

MaxMed

Azbest

grupy mineralne mające postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1.

 W roku 1997 zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Zastosowanie

 

Azbest odporny jest na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Stosowany jest jako materiał izolacyjny, do wyrobu tkanin i farb ogniotrwałych.
Dawniej produkowano z niego okładziny ciernych szczęk hamulcowych i niepalne materiały budowlane (pokrycia dachowe, rury itp). Dzięki niskiej cenie i dobrym właściwościom mechanicznym stosowany był jako wzmocnienie w eternicie.

Szkodliwość

 

Azbest jest przyczyną pylicy azbestowej, chorób opłucnej (w tym międzybłoniaka), oraz nowotworów (raka oskrzelajajnikanerki i krtani).

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien.  Najbardziej niebezpieczne nie są włókna długie i cienkie – przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory

Program Oczyszczania Kraju Z Azbestu

 

Główne cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 to: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Wnioski o dofinansowanie składa się  we właściwym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

MaxMed

O nas

Zajmujemy się demontażem, transportem, utylizacją i badaniami materiałów zawierających eternit na terenie całego kraju.

Całość przedsięwzięć realizujemy na bazie fachowców posiadających dużą wiedzę i doświadczenie zdobyte przy realizacji wcześniejszych prac. Nasi fachowcy legitymują się wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami łącznie z badaniami wysokościowymi i pozwoleniami na przewóz materiałów niebezpiecznych.

Zapewniamy:

Oświadczenie o poprawności wykonanych prac zgodnie z przepisami technicznymi i sanitarnymi

kartę przekazania odpadów azbestowych

pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Urzędu 

Kontakt

 

Zakład Usługowo-Handlowy MAXMED Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49
84-252 Orle
 
NIP: 5860060205

tel. (58) 671 85 63
fax (58) 671 48 82

biuro@maxmed.pl