Zadbaj o zdrowie i środowisko

Azbest: demontaż, transport, utylizacja

Nasze usługi

demontaż

demontaż materiałów zawierających azbest, w tym: pokrycia dachowe, elewacje, materiały izolacyjne, rury zsypowe i wodociągowe

transport

transport specjalistyczny

utylizacja

Utylizacja materiałów zawierających azbest przez wyspecjalizowane składowisko odpadów niebezpiecznych

badania

badania stężeń włókien respirabilnych azbestu w powietrzu, pobieranie próbek z powietrza atmosferycznego i oznaczenie metodą mikroskopii optycznej. Identyfikacja zawartość włókien azbestowych w materiałach

Azbest

grupy mineralne mające postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1.

 W roku 1997 zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Zastosowanie


Azbest odporny jest na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Stosowany był jako materiał izolacyjny, do wyrobu tkanin i farb ogniotrwałych. Produkowano z niego okładziny ciernych szczęk hamulcowych i niepalne materiały budowlane (pokrycia dachowe, rury itp). Dzięki niskiej cenie i dobrym właściwościom mechanicznym stosowany był jako wzmocnienie w eternicie.

Szkodliwość


Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien.  Najbardziej niebezpieczne są włókna długie i cienkie – przenikają one do dolnych dróg oddechowych, gdzie mogą pozostać i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołać nowotwory

Program Oczyszczania Kraju Z Azbestu


Główne cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 to: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Wnioski o dofinansowanie składa się  we właściwym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

O nas

Zajmujemy się demontażem, transportem, utylizacją i badaniami materiałów zawierających azbest na terenie całego kraju.

Całość przedsięwzięć realizujemy na bazie fachowców posiadających dużą wiedzę i doświadczenie zdobyte przy realizacji wcześniejszych prac. Nasi fachowcy legitymują się wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami łącznie z badaniami wysokościowymi i pozwoleniami na przewóz materiałów niebezpiecznych.

0
lat doświadczenia

Zapewniamy:

Oświadczenie o poprawności wykonanych prac zgodnie z przepisami technicznymi i sanitarnymi

kartę przekazania odpadów azbestowych

pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Urzędu 

0
zrealizowanych projektów

Kontakt

Zakład Usługowo-Handlowy MAXMED Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49
84-252 Orle
 
NIP: 5860060205

tel. (58) 671 85 63
fax (58) 671 48 82

biuro@maxmed.pl